DE MISSIE VAN ISKAASHI

ISKAASHI helpt de Somalische bevolking eigen projecten te realiseren. Sinds de oprichting in 2000 ontwikkelt en ondersteunt ISKAASHI projecten die bijdragen aan een sterker, veiliger en welvarend Somalië.  Een land waar een lange periode geen centrale overheid aanwezig is geweest en recent zwaar is getroffen door droogte en honger. Niet voor het eerst in de geschiedenis.
Projecten van en met ISKAASHI onderstrepen de 17 Sustainable Development Goals opgesteld door de Verenigde Naties.

ONZE VISIE

Door het sterke netwerk dat ISKAASHI kent in Somalië, weten lokale NGOs ons eenvoudig te bereiken. Het is meestal de commissie van een bepaalde dorp, of de leiding van een school, ergens in een afgelegen gebied van het land.
Naast de eigen projecten die ISKAASHI ontwikkelt, hechten wij veel waarde aan de projecten aangedragen door lokale NGOs. Zij weten als geen ander wat er nodig is en hoe daar in de lokale context vorm aan te geven. ISKAASHI ondersteunt met kennis, netwerk en het onder de aandacht brengen van de lokale projecten.

ONZE WERKWIJZE

ISKAASHI werkt intensief samen met lokale NGO’s. Het initiatief ligt bij de lokale NGOs. ISKAASHI selecteert deze projecten op basis van het doel, het bereik, de impact en de waarde binnen de 17 Sustainable Development Goals.
De NGO’s kennen een geschiedenis en hebben al eerder projecten succesvol afgerond. Ze bestaan minstens twee jaar en kunnen dat administratief onderbouwen.
Na het gezamenlijk uitwerken van het door de NGO opgezette project, is het aan de NGO verder invulling te geven aan het project en gedoneerde gelden. Nadat het project is afgerond wordt hiervan verslag en verantwoording gedaan.

ONZE KERNWAARDEN

DUURZAME RELATIES

samen werken aan een betere wereld

KWETSBAREN

zorgen voor de mensen om je heen

MIGRATIE

iedereen is van de wereld

EERLIJKE HANDEL

fairtrade als uitgangspositie

TECHNOLOGIE

het modern agrarisch bedrijf

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

sdgs.un.org/

ISKAASHI onderstreept de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) opgesteld door de Verenigde Naties in 2015. Alle lidstaten, waaronder Nederland, hebben de ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ werken met deze agenda, welke een gedeelde blauwdruk is voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst.

Centraal staan de 17 SDG’s, die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen – ontwikkeld en in ontwikkeling – in een mondiaal partnerschap. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren – en dat alles terwijl we de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

Afname van armoede in al haar vormen.

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

Ingrijpend actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

Beëindigen van honger, bereik van voedselzekerheid, betere voeding en het promoten van duurzame landbouw.

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei. Fatsoenlijk werk voor iedereen.

De oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen beschermen en duurzaam gebruiken voor duurzame ontwikkeling.

Zorgen voor een gezond leven en het bevorderen van welzijn voor iedereen van alle leeftijden.

Veerkrachtige infrastructuur, promoot inclusieve en duurzame industrialisatie en stimuleer innovatie.

Bescherm, herstel en bevorder duurzaam gebruik van onze planeet op al mogelijke manieren.

Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang.

Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen, zorg voor toegang tot de rechter voor iedereen.

Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.

Maak steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Mondiaal partnerschap voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Zorg voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

ISKAASHI & SSHO

Waar wij met ISKAASHI proberen de levens van mensen in Somalië te verbeteren, helpen we met onze organisatie SSHO om Somaliërs in Nederland een plek in de maatschappij te laten vinden. Betrekken bij de samenleving middels activiteiten, trainingen, en momenten van gewoon even gezellig allemaal samenzijn.

DAGELIJKS BESTUUR

Musse Ahmed Hersi

voorzitter

Hussein Elmi

secretaris

Mahad Saed Ahmed

penningmeester

STATUTAIRE GEGEVENS

Statutaire naam
Stichting Iskaashi
Rechtsvorm
stichting
KvK
35.03.08.31
RSIN
814.168.115
IBAN NL.83.INGB.000.650.20.85
Bezoekadres Floris van Adrichemlaan 102
2035 VD Haarlem
Netherlands
Telefoon
+316 1969 1843
E-mail
info@iskaashi.nl

SAMENWERKENDE PARTNERS

DOWNLOADS & DOCUMENTEN

JAARVERSLAGEN & JAARREKENINGEN

OVERIGE DOCUMENTEN