Algemene Voorwaarden

Aanvaarding van een bijdrage, gift of toelage is ter beoordeling van de ISKAASHI. ISKAASHI accepteert geen enkel geschenk tenzij het kan worden gebruikt of besteed in overeenstemming met het doel en de missie van ISKAASHI.

Geen enkel onherroepelijke donatie, of het nu een rechtstreekse gift of een levensinkomen betreft, zal worden aanvaard als de gift onder redelijke omstandigheden de financiële zekerheid van de schenker in gevaar zou brengen.

ISKAASHI geeft geen advies over de fiscale of andere behandeling van giften en moedigt donateurs aan om advies in te winnen bij hun eigen professionele adviseurs om hen te helpen bij het doen van hun donatie.

ISKAASHI accepteert donaties in contanten en online betalingen. Geschenken van diensten in natura worden geaccepteerd naar goeddunken van ISKAASHI.

Bepaalde andere geschenken, onroerend goed, persoonlijke eigendommen, geschenken in natura, niet-liquide effecten en bijdragen waarvan de bronnen niet transparant zijn of waarvan het gebruik op de een of andere manier beperkt is, moeten voorafgaand aan acceptatie worden beoordeeld vanwege de speciale verplichtingen die zijn ontstaan ​​of aansprakelijkheden ze kunnen poseren voor ISKAASHI.

ISKAASHI zal dankbetuigingen verstrekken aan donoren die voldoen aan de belastingvereisten voor eigendommen die door ISKAASHI als een geschenk zijn ontvangen. Met uitzondering van geschenken in contanten, wordt er echter geen waarde toegekend aan een ontvangstbewijs of andere vorm van bewijs van een geschenk dat door ISKAASHI is ontvangen.

ISKAASHI respecteert de intentie van de schenker met betrekking tot geschenken voor beperkte doeleinden en die met betrekking tot de wens om anoniem te blijven. Met betrekking tot anonieme giften zal ISKAASHI informatie over de donateur beperken tot alleen die medewerkers die dit moeten weten.

ISKAASHI vergoedt geen enkele derde partij, hetzij via commissies, vindersvergoedingen of andere middelen, voor het doorsturen van een gift of donateur naar ISKAASHI.