DUURZAME ENERGIE

verantwoord werken met onze planeet

DUURZAME ENERGIE

Duurzame energie is energie die wordt opgewekt door gebruik te maken van bronnen die niet (snel) opraken. The belangrijkste zijn: zonnen-energie, waterkracht windenergie, biomassa, aardwarmte en bodemwarmte. Het voordeel van duurzame energie is dat het geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot veroorzaakt. Duurzame energie wordt dus op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie kolen en gas. Deze brandstoffen hebben een grote invloed op het klimaat en opwarming van de aarde.

Door de klimaatverandering is het belangrijke dat de schone energiebronnen worden gebruikt. Schone energiebronnen die SKAASHI wil stimuleren zijn zonne-energie, windenergie en waterkracht. Omdat deze energiebronnen in het van Afrika in grote mate gewekt kan worden.

We willen agrarische bedrijven helpen om technologie en kennis te beschikken zodat ze deze energie kunnen opwekken.

ISKAASHI, is van plan Oost-Afrikaanse boeren te stimuleren zodat ze hun agrarische bedrijven duurzame energie gaan toepassen, namelijk: zonne-energie, windenergie en waterkracht.

Windenergie

Om windenergie te benutten worden van windmolens gebruikt gemaakt. Deze ervoor zorgen dat beweging energie van lucht worden omgezet in elektriciteit.

In Oost-Afrika, waaronder Somalia, waait de wind heel hard, waardoor veel energie kan worden gewekt. ISKAASHI zorgt dat de nodige technologie voor de boeren toegankelijk wordt.

Zonnen-energie

Met de zon als energiebron kunnen we heel wat energie opwekken. In Oost-Afrika schijnt de zon heel vaak en geeft genoeg warmte om elektriciteitsstroom op te wekken. Net als de windenergie wil SKAASHI boeren om hun bedrijven duurzaam te maken door zonnen-energie als energiebron te gebruiken.

Waterkracht.

In Oost-Afrika stromen water door de revieren heen. Soms door te veel regen stromen ook water door de droge revieren in dat part van het continent. In Somalië bijvoorbeeld vinden overstromingen elke jaar plaats. Deze veroorzaken grote rampen. Vorig jaar was er een groot ramp in Hiiran. Heel veel mensen verloren hun leven en hun bezittingen.

ISKAASHI is plan om deze water omzetten naar elektriciteit door water centrales aan te leggen.