TECHNOLOGIE

het modern agrarisch bedrijf

TECHNOLOGIE

Kennis & educatie

Machines & apparatuur

Ondernemers support

Iskaashi is plan de komende drie jaar zich richten het bevorderen van de agrarische sector in Oost-Afrika. De bovengenoemde focuslanden hebben een grote vruchtbare agrarische gebied. Het groot probleem is dat de kennis en de technologische ontbreekt.

Het is de bedoeling dat lokale bevolking kennis en technologische apparaten beschikken.

De boeren krijgen trainingen over moderne landbouwtechnieken. Waaronder bestrijding van landbouw ziektes, die grote probleem zijn voor de landbouw in die landen.

Iskaashi wil projecten initiëren die ten doel hebben om de voedsel tekort tegen te gaan.