LOPENDE PROJECTEN

Sanaag Bari en Mudug

Noodhulp Sanaag Bari en Mudug

De Hoorn van Afrika heeft te maken met de ergste droogte sinds 1981, een tekort aan hulp brengt het leven van miljoenen Somaliërs in gevaar.

66,000
BENODIGD
137
GEDONEERD

ZO WERKT ISKAASHI

ISKAASHI ondersteunt lokale NGOs in Oost-Afrika hun projecten te realiseren. NGOs met ervaring en toonbare resultaten uit het verleden, voor wie het niet altijd makkelijk is aandacht en financiële support te genereren. 

NGOs worden door onze medewerkers ter plaatste beoordeeld op administratieve criteria, zoals de officiele inschrijving van de organisatie, de lokale betrokkenheid en eerder behaalde resultaten. NGOs kunnen uitsluitend eigen projecten indienen bij ISKAASHI, welke ook door de NGO zelf worden uitgevoerd.

Om vanaf het begin betrokkenheid van de lokale gemeenschap te creëren, dient de projectaanvraag te worden voorzien van een separarte ondersteunende verklaring van de Civil Society Group, bijvoorbeeld de Commissie van Oudsten in een dorp of wijk.

ISKAASHI beoordeeld alle aanvragen en geeft binnen uiterlijk 3 maanden een onderbouwing van de conclusie.
NGOs waarvan ISKAASHI een project ondersteunt, doen tijdens en na de actieve loopperiode van een project verslag van de vorderingen. Zo blijft er niet alleen een betrokkenheid tussen de lokale NGOs, ISKAASHI en de ondersteunende donateurs en fondsen, maar wordt er vanzelf een digitale verantwoording opgebouwd.
NGOs dragen altijd zelf minimaal 10% van het benodigd totaalbedrag bij uit eigen middelen of eigen foondswerving. 

Projecten ondersteund door ISKAASHI leggen altijd rekenschap af tegenover de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals. Deze 17 doelstellingen nemen wij bij ieder project in ogenschouw. Daarbij wordt gekeken naar welke doelstellingen worden nagestreefd met het project, maar ook of de andere doelstellingen daarmee niet geschonden worden.

Een aantal punten legt ISKAASHI zelf de nadruk op. Voortkomend uit jarenlange ervaring, maar ook deels ingegeven door de huidige situatie in Oost-Afrika. Van droogte en honger, tot oorlog en totale ontheemding.

  • ontwikkeling agrarische projecten en aqua-development 
  • bevordering positie van kwetsbare groepen als kinderen, vrouwen, gehandicapten
  • bestrijden van moderne slavernij, veroorzaakt door mensensmokkel (human trafficking)
  • bevordering positie lokale bevolking, voor een stabielere toekomst en minder illegale immigratie
  • bestrijden voedseltekort
  • bestrijden armoede
  • bijdragen aan oplossing klimaatprobleem
  • duurzaam

SUCCESVERHALEN