SSHO wint ParticipatiePrijs 2022

“Het meest aansprekende burgerinitiatief door de wijze waarop zij een grote groep mensen uit hun isolement haalt door hen te activeren en het centrum in Schalkwijk te laten komen. Een plek waar ze zich veilig en vertrouwd voelen met veel herkenningspunten. Hier worden zij opgevangen door vrijwilligers en welkom geheten. Zij kunnen hier met elkaar in gesprek gaan, een spelletje doen onder het genot van koffie of thee. Er zijn ook directe aanspreekpunten die hen ook kunnen helpen met moeilijkheden waar zij tegen aan lopen. SSHO is er niet alleen voor mensen met een Somalische achtergrond maar bereikt ook andere groepen in Haarlem.” Het zijn de woorden uit het juryrapport van de Haarlem Participatieraad die SSHO de Participatieprijs 2022 oplevert. De prijs is woensdag uitgereikt door wethouder M.T. Meijs van de gemeente Haarlem. De Participatieprijs werd overhandigd bij stichting SSHO, in hun ontmoetingscentrum Schalkwijk Divers!

Het project Meedoen Schalkwijk, waar SSHO continu groepen en personen bij elkaar brengt middels thema’s die er actueel toe doen, of gewoon leuk zijn om mee aan de slag te gaan. Van opvoeding in Nederland, tot budgetbeheersing en van samen ontbijten tot samen hardlopen, werd ook door de jury uitgelicht. Meedoen Schalkwijk is een lopend project tot maart 2023. Ondertussen is SSHO druk de volgende activiteiten en evenementen te ontwikkelen.

Wat is de Participatieraad

De Participatieraad Haarlem adviseert het college van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over het beleid van het sociaal domein: werk, inkomen, schulden, wonen, hulp en hulpmiddelen, welzijn, zorg, jeugd en de inclusieve samenleving van Haarlem. Kortom, onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken heeft.

De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan. In de raad zitten 15 betrokken Haarlemse burgers en een voorzitter, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden en de voorzitter zijn benoemd door het college na een wervings- en selectieprocedure.

De rol van de Participatieraad is officieel vastgelegd in een gemeentelijke verordening:  Verordening Participatieraad gemeente Haarlem