• 12 november 2012

Drinking Water Supply Miirta

Miirta is een dorp in centraal Somalië, gelegen tussen de steden Adadu en Abudiwag in het noordoosten van de provincie Galgaduud. In de afgelopen acht jaar heeft de dorpsraad van Miirta samengewerkt met de Nederlandse NGO ISKAASHI bij de oprichting van een gezondheidskliniek en een school. Het heeft de NGO nu gevraagd om steun bij de aanleg van een waterput om zowel de Miirta-dorpelingen als de bevolking van een gebied van 35 kilometer rond het dorp van schoon drinkwater te voorzien.

ISKAASHI is een Nederlandse NGO, opgericht in 2000 door Somaliërs die in Nederland wonen, en ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsinitiatieven van individuen en organisaties in Somalië. Omdat ISKAASHI nog geen ervaring heeft met waterprogramma’s, heeft zij een studentenonderzoeksteam van Wageningen University gevraagd om het programma te ondersteunen. ISKAASHI wil inzicht krijgen in de technische aspecten van de aanleg van een waterput en advies krijgen over de aanvraag voor financiering. Ten slotte, hoewel veel organisatorische aspecten al zijn doordacht door de dorpsraad van Miirta, is ISKAASHI ook geïnteresseerd om te leren van goede en slechte praktijken van vroegere waterprogramma’s om rekening mee te houden bij de organisatie van de huidige. Dit onderzoeksproject is uitgevoerd door de ondergetekende groep van vijf studenten met verschillende disciplinaire achtergronden, als gedeeltelijke vervulling van onze masteropleiding. Ons team combineert expertise van de meesters in Water- en irrigatietechniek, Hydrologie en kwantitatief waterbeheer, Internationale ontwikkelingseconomie en Internationale ontwikkelingssociologie.

De resultaten van het acht weken durende onderzoeksproject worden hier gepresenteerd in de vorm van een roadmap. We hebben voor dit format gekozen omdat het ons in staat stelt een brede reeks onderwerpen te presenteren waarvan wij denken dat ze relevant zijn om in de voorbereidingsfase door ISKAASHI en de dorpsraad van Miirta te overwegen om de vooruitzichten van het programma om positieve ontwikkelingen te bewerkstelligen te vergroten. Via dit format willen we Iskaashi en de dorpsraad van Miirta door al deze stappen leiden zonder zelf beslissingen te nemen of meningen te geven. Dit laatste aspect achten wij zeer belangrijk gezien ons beperkte begrip van de lokale context in Miirta en omgeving. Onze bijdrage bestaat dus uit diverse te beantwoorden vragen, te kiezen opties, argumenten voor en tegen verschillende benaderingen en overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van een beslissing. Nadat de commissarissen de koers hebben bepaald die zij in de verschillende programmafasen willen volgen, kunnen de voor dit traject relevante argumenten en beschrijvingen van de roadmap goed worden gebruikt in een voorstel voor financieringsaanvragen.