• 23 augustus 2022

FMC uitbreiding 2011

Stichting ISKAASHI heeft in samenwerking met partners in Somalië en Nederland in 2008-2009 een kliniek laten bouwen in Miirta, het Fiqi Medische Center. De kliniek bestaat uit vier kamers; een kamer voor de medicijnen, een visitekamer voor de dokter, een kamer voor de verloskundige(bevallingen) en een kamer voor de moeder en baby na de bevalling. De kliniek betekent een enorme verbetering van de gezondheidssituatie voor de mensen in deze regio; meer specifiek voor de kinderen en hun moeders. Stichting Iskaashi gaat uit van de kracht van samenwerking. “Iskaashi” betekent in het Somalisch ook “samenwerking”. Daarom wordt intensief samengewerkt met onder andere de dorpsraad van Miirta en veel andere partijen. Het Fiqi Medische Center in Miirta is in april 2009 in gebruik genomen. De toeloop naar de kliniek was groot. Dorpelingen, maar ook nomaden uit de verre omtrek komen naar de kliniek. Omdat de gezondheidssituatie van veel vrouwen, zuigelingen, kinderen en ouderen slecht is, hebben ze vaak meer zorg nodig dan de kliniek nu kan bieden. Er was geen patiëntenzaal waar ernstige zieken langdurig kunnen verblijven overnachten. Daarom verbleven patiënten in een nabijgelegen school of in de open lucht binnen de omheining van de kliniek. De dorpsleiding van Miirta heeft daarom aan ISKAASHI gevraagd om de kliniek uit te breiden.

Om de mensen van deze omgeving een betere gezondheidszorg te kunnen bieden, had de Fiqi kliniek de volgende extra zalen nodig: twee patiëntenzalen (voor langdurig verblijf), één voorlichtings- en trainingszaal, een keuken en een toilet. De voorlichtingszaal is nodig voor trainingen. De zaal zal ook gebruikt worden als een vergaderruimte voor alle groepen uit de gemeenschap. De trainingen zullen bestaan uit trainingen voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, trainingen over het geven van vaccinaties, het verzorgen van dieren, vrouwen empowerment-trainingen, veiligheid- en verzoeningsmediation trainingen en management trainingen. Al deze trainingen zullen de komende jaren in de voorlichtingszaal georganiseerd worden.

Voor het tot stand brengen van de benodigde ruimtes en de uitbreiding van de kliniek heeft Stichting Iskaashi samen met de dorpsraad het project onderverdeeld in twee fasen. In de eerste fase (2010-2011) zal de uitbreiding van de kliniek met de bovengenoemde zalen gerealiseerd worden. In de tweede fase (2012-2014) wordt de water- en elektriciteitsvoorziening die nodig is voor het nog beter functioneren van de kliniek gerealiseerd.

Project

De bouw van de uitbreiding van de kliniek is uitgevoerd tussen januari en april 2011. De coördinator van Stichting Iskaashi Somalië, de heer A. Hussein, is in die periode naar Miirta afgereisd om erop toe te zien dat de bouw volgens planning zou verlopen. Samen met de dorpsleiding heeft hij deze taak uitgevoerd. Nadat de bouw afgerond was hebben ze samen een rapportage opgesteld en samen met foto’s van het resultaat deze opgestuurd naar Stichting Iskaashi Nederland. Hieronder is een kort overzicht van de uitgevoerde activiteiten:

  • Twee extra patiëntenkamers
  • Twee extra toiletten
  • Een opslagruimte
  • Een extra keukenruimte
  • Een extra trainings- en voorlichtingszaal

Tijdens de uitbreiding waren er aanzienlijk meer vrijwilligers dan tijdens het bouwen van de kliniek. De afspraak voor de financiering was ook dat er een aantal vrijwilligers mee zouden helpen om de kosten te drukken. Hierdoor zijn de arbeidskosten lager uitgevallen dan in eerste instantie was begroot. Tevens had de dorpsleiding en de coördinator meer ervaring waardoor de uitbreiding efficiënter is uitgevoerd. Een groot nadeel was dat er grote droogte en hitte heerste tijdens de uitbreiding en er relatief veel zieken waren. Het bestaande deel van de kliniek had redelijk veel last van de uitbreiding. Zodoende was er zware druk om alles zo snel mogelijk af te ronden, ook al werd er vanwege de hitte slechts in de ochtend en namiddag gewerkt. Na de voltooiing van de uitbreiding kreeg de kliniek vrijwel direct zijn volle capaciteit. Met de uitbreiding van de kliniek worden er gemiddeld 25 personen per dag behandeld.

Daarnaast hebben er een aantal interessante projecten plaats gevonden.

Ten eerste hebben in de maand mei een aantal assistent verplegers van de kliniek een 4-daagse training gehad. Deze training was georganiseerd door Unicef en MSF en werd gehouden in Galkayo.

Samen met Unicef en ‘Save the Childeren’ is er een voedingscampagne opgezet voor ondervoedde kinderen in de omgeving van Miirta. Tegelijkertijd is het bestaan van de kliniek bekender geworden.

Tevens worden er door Unicef en Save the Children voorlichtingen gegeven in de kliniek.

Bovendien zijn er gesprekken gaande met diverse noodhulporganisaties om de kliniek als een vast voedingscentrum te gebruiken voor kinderen en moeders in de regio. Deze gesprekken zijn kort geleden van start gegaan en de uitkomst is zodoende nog niet bekend.

Evaluatie

De dorpsleiding en de medewerkers van de kliniek hebben laten weten dat de kliniek de gemeenschap in verschillende opzichten positief heeft beïnvloed. Naast dat ze niet meer dagen hoeven lopen voor medische hulp, kunnen ook de medicijnen lokaal verkregen worden. De verantwoordelijkheid voor de nazorg van de uitbreiding ligt bij de dorpsraad van Miirta. Mocht er onverhoopt iets niet goed functioneren, wordt dit doorgegeven aan de coördinator in Somalië. Die het doorgeeft aan Iskaashi Nederland wanneer ook hij het probleem niet kan oplossen.

Echter heeft een onderdeel van een project niet uitgevoerd kunnen worden. De prijzen van bouwmateriaal zijn de afgelopen tijd in Somalië flink gestegen. Steeds minder schepen nemen het risico materialen aan te leveren door de piraterij. Door deze stijging in kosten van het bouwmateriaal was er niet genoeg geld om de gehele inrichting te bekostigen. De twee patiëntenzalen zijn in totaal met 12 bedden ingericht. Voor de trainingszaal zijn er 25 stoelen en 3 tafels aangeschaft. Door het tekort aan financiering is de inrichting van het keukentje uitgesteld. Bovendien staan er in de trainingszaal en de opslagruimte nog geen kasten of trainingsmateriaal. Naar schatting is er nog zo’n €2.300 nodig om zowel het keukentje als de trainingszaal en de opslagruimte volledig in te richten. Wij zijn momenteel hard op zoek naar organisaties die ons daarbij kunnen helpen.