• 4 december 2010

Training vrouwen van Miirta

De vrouwengemeenschap in het dorp Miirta telt ongeveer 40 leden. Het verschil in leeftijd en ontwikkelingsachtergrond is groot. Een aantal van hen hebben naast de huishoudelijke taken tevens andere taken zoals een kleinschalige handel, lerares op de basisschool of hulp in de kliniek. Twaalf leden van de vrouwengroep die kunnen lezen en schrijven hebben een bestuurlijke training gevolgd zodat zij meer inspraak zullen hebben in de dorpsraad waardoor ze mee kunnen beslissen over besluiten die genomen worden.

Project
De bestuurlijke training voor de 12 vrouwen is gehouden in de periode tussen 28 en 31 juni 2010 en tussen 22 en 25 oktober 2010. De training is gehouden in de basisschool. Op 6 november 2010 heeft er een evaluatie plaatsgevonden.

28-31 Juni 2010
De eerste drie dagen werden enkel de 12 leden van de vrouwengroep getraind. Tijdens deze training werd uitgelegd welke bestuurlijke functies er zijn en welke verantwoordelijkheden en taken deze functies met zich meedragen. De laatste dag van de training waren er tevens 7 mannelijke bestuursleden aanwezig. Tijdens deze gezamenlijke training is gekeken hoe de samenwerking tussen de 2 groepen bevorderd kan worden en hoe gestimuleerd kan worden dat er meer vrouwelijke bestuursleden in het bestuur komen. Na de laatste trainingsdag waarin veel overleg en debat plaatsvond, wilden de vrouwen graag nog een extra dag inlassen om met hun mannelijke collega’s een gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen ten aanzien van de nieuwe vorm van besturen. Tijdens deze extra dag heeft de groep vrouwen haar visie gepresenteerd en zijn er afspraken gemaakt over de taakverdeling en de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen zoals onderwijs en gezondheidszorg.

22-25 Oktober 2010 
In het tweede deel van de training is aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Hierbij is gekeken naar de beste en meest effectieve manier van informatie verstrekken aan de gemeenschapsleden en andere dorpelingen. Tijdens de training zijn:

  • discussietechnieken uitgelegd
  • is bepaald wie er namens het dorp praat
  • is bepaald wat de woordvoerder wel en niet kan zeggen
  • zijn er afspraken gemaakt over de werkwijze van het bestuur
  • is gekeken welke hulpmiddelen (zoals radio, schrijfmaterialen etc.) er nodig zijn

Ook tijdens deze tweede training zijn er de eerste drie dagen enkel vrouwen getraind. De laatste dag kwamen zowel de vrouwengroep als hun mannelijke collega’s bij elkaar.

Evaluatie
Op 6 november 2010 is er een evaluatie van de trainingen geweest door alle deelnemers. Naar aanleiding van de trainingen zijn er een aantal wezenlijke dingen veranderd binnen de dorpsraad:

  1. De dorpsraad heeft meer bijeenkomsten gehouden,
  2. De vrouwelijke leden staan goed in contact met hun achterban en hebben deze op de hoogte gebracht van hun nieuwe rol,
  3. De vrouwelijke bestuursleden hebben het gevoel dat hun positie binnen de gemeenschap versterkt is,
  4. Er zijn meer vrouwelijke onderwerpen op de bestuursagenda geplaatst,
  5. Er zullen in de toekomst meer vrouwelijke bestuursleden een leidinggevende functie bekleden aangezien het ‘nieuwe’ bestuur meer vrouwelijke leden werft.

Ondanks deze vooruitgang binnen het bestuur blijken de mannen over het algemeen meer specifieke kennis te beschikken waardoor ze beter zijn in plannen schrijven. Hier zal aandacht aan besteed moeten worden. De vrouwen zullen naar onze inschatting deze specifieke kennis opbouwen naarmate ze langer in het bestuur zitten. We verwachten dat deze scheve verhouding daardoor in de toekomst rechtgetrokken zal worden.