• 23 oktober 2009

Trainingen voor FMC

In het begin  van 2008 zijn er in Miirta en omgeving een aantal trainingen gegeven die met gezondheid te maken hadden, om het gebrek aan de basisgezondheidszorg weg te nemen.

De vroedvrouwentrainingen
Iskaashi heeft in het begin van 2008 een tweedaagse vroedvrouwtraining in Miirta gegeven aan tien leden van de vrouwengroep uit Miirta en haar directe omgeving. Deze training was bedoeld voor de traditionele vroedvrouwen in Miirta en haar omgeving. Deze vrouwen zijn getraind hoe zij bijvoorbeeld met de moderne apparaten en overige gereedschappen kunnen werken. Een aantal van deze vrouwen is uiteindelijk in dienst gekomen van de kliniek en een aantal van hen hebben hun praktijken buiten de kliniek voortgezet.

Besnijdenissentraining
Somalië is een van de weinig landen ter wereld waar vrouwenbesnijdenissen nog steeds plaats vinden. Stichting Iskaashi wil een kleine bijdrage leveren om deze verschrikkelijke gewoonte te stoppen. Dit doen we door middel van het geven van voorlichtingen aan de ouders van de meisjes, maar ook aan de praktijkhouders. Het doel van deze voorlichting is om de ouders en de praktijkhouders de negatieve gevolgen van deze ingreep te laten inzien. Daarnaast krijgen diegene die zich bezighouden met meisjesbesnijdenissen in de gemeenschap van Miirta en haar omgeving een korte bijscholing door middel van voorlichting. Het doel van deze bijscholing is om samen met hen te kijken of er andere financiële mogelijkheden voor hen gecreëerd kunnen worden. Alternatieve financiële bronnen kunnen verzorgd worden door werk in de kliniek te creëren voor deze praktijkhouders en eventueel door het verstrekken van microkredieten aan deze personen om iets anders op de zetten.

Voorlichting HIV/Aids
Stichting Iskaashi heeft in het voorjaar van 2008 een voorlichting georganiseerd voor de gemeenschap van Miirta over HIV/Aids. Deze voorlichting is in het bijzonder georganiseerd voor de medewerkers van de Abdio- basisschool van Miirta en overige betrokken van deze basisscholen. De voorlichting duurde twee dagen.

Vaccinatietraining
Zowel mensen als dieren van deze gemeenschappen hebben regelmatig te maken met ziektes die zeer eenvoudige te voorkomen zijn. Sommige van deze ziektes kunnen preventief aangepakt worden doormiddel van vaccinatie. Het doel van de training was de dorpelingen, en vooral vrouwen, te leren hoe zij mensen en tevens dieren kunnen vaccineren. De vaccinaties zelf zijn in principe zonder al te veel moeite in het land te verkrijgen, echter de kennis over adequaat gebruik van deze medicijnen en de middelen om ze te verkrijgen ontbreken en vormen dus het probleem. De training duurde twee dagen en werd gegeven aan vijf leden van de vrouwengroep uit Miirta en haar directe omgeving.